Індексування (2)

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, пошукових системах, електронних бібліотеках 

Міжнародні наукометричні бази

copernicus

 

СЕРТИФІКАТ

 

«Polska Bibliografia Naukowa» (PBN, Польська наукова бібліографія) – база, створена на порталі Польського міністерства науки і вищої освіти, який акумулює інформацію, що стосується польських і зарубіжних академічних наукових журналів, а також про публікації польських науковців.

Станом на початок серпня 2015 року в PBN розміщено відомості про 596 тис. публікацій, 30,3 тис. журналів, 2,4 тис. анкет журналів, 7 тис. установ, 35,6 тис. осіб. За період існування порталу з кінця 2011 року по серпень 2015 року його відвідали 14,7 тис. користувачів.

Електронні каталоги 

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені  Олександра Довженка входить до Переліку наукових видань (Росія) - відкритого електронного каталогу наукових періодичних видань

НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ
Портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє журнали відкритого доступу та збірники наукових праць, виданих в Україні

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF

 

Пошукові системи

Видання індексується Google Scholar 


 

РИНЦ - это национальная библиографическая база данных научного цитирования, аккумулирующая более 7 миллионов публикаций  авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 4500  журналов. Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является также мощным аналитическим инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д.


 

111
ResearchBib академічна база даних, яка індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових документів та науково-дослідних конференцій. ResearchBib є найбільшою базою даних журналів, які вільно доступні в Інтернеті, що включає в себе опису журналів більш ніж 5400 видавців.


 

image

WorldCat OCLC– найбільша у світі бібліографічна база даних, що налічує понад 240 млн записів про всі види творів 470 мовами світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 000 бібліотек з 171 країни світу в рамках організації OCLC


 

12344556

CrossRef - це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти і т.д.) з тисяч наукових і професійних видавців по всьому світу.


 image


 

 

Українські наукові журнали