Контакти (2)

Сайт видання: http://visn-ped.gnpu.edu.uatel/

Адреса редакції: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська область, 41400

E-maіl: visnukgnpu@gmail.com.

відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків; тел/факс (05444) 2-34-74

Editorial office address: OleKSander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Kyivo-Moskovska Str., 24, Hlukhiv, Sumy Region, 41400

E-mail: visnukgnpu@gmail.com;

the Department of Research and International Relations, tel. / fax (05444) 2-34-74