2016 рік

2016 рік

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin: scientific papers collection. Vol. 30 /Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University ; editorial board : O I. Kurok (editor-in-chief) [and others]. – Hlukhiv : O. Dovzhenko HNPU, 2016. – 80 p. (Series: Pedagogical Sciences; Vol. 30)

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 30 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [ та ін.]. - Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. - 204 с. - (Серія: Педагогічні науки; вип. 30).

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 31 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. - Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. - 262 с. - (Серія: Педагогічні науки; вип. 31).

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin: scientific papers collection. Vol. 31 /Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University ; editorial board : O I. Kurok (editor-in- chief) [and others]. – Hlukhiv : O. Dovzhenko HNPU, 2016. – 109 p. (Series: Pedagogical Sciences; Vol. 31)

 Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 32 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – 236 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 32).