2017 рік

2017 рік

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 33 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2017. – 310 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 33).

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 34 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2017. – 304 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 34).

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 35 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2017. – 322 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 35).