Автори несуть відповідальність за точність наведеної інформації.

Поданий матеріал повинен бути оригінальним, не опублікованим раніше в інших друкованих виданнях. Автор бере на себе зобов'язання не публікувати представлений текст до публікації його в журналі. При подальшій публікації в інших виданнях, в них дається обов'язкове посилання на журнал Автори несуть відповідальність за оригінальність тексту, достовірність представлених у ньому фактів і даних, власних імен, географічних назв та інших відомостей. 

Рукописи, що оформлено без урахування викладених вимог, не розглядаються.