2019 рік

2019 рік

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 39 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. – 222 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 39)

 

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 40 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. – 213 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 40)

 

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 41 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : Г. В. Луценко (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. – 264 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 41)